ภาษาและการรู้หนังสือ ดนตรีเป็นสื่อธรรมชาติในการเรียนรู้ภาษา เราสามารถจดจำถ้อยคำต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เมื่อถ้อยคำเหล่านั้นถูกร้อยเรียงอย่างมีสัมผัสและผสานกับเสียงดนตรี มีผลการศึกษามากมายพิสูจน์แล้วว่า การเรียนดนตรี ส่งผลสำคัญยิ่งต่อการแยกแยะและเรียนรู้เรื่องหน่วยเสียง รวมถึงพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการจดจำและควบคุมเสียงย่อยในภาษาพูด ได้แก่ การออกเสียง ถ้อยคำ วลี และอื่นๆ ซึ่งความสามารถในการเรียนรู้และจดจำเรื่องหน่วยเสียงและเสียงย่อยนั้น มีความสำคัญยิ่งต่อการอ่าน

Kindermusik เป็นห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอย่างเต็มรูปแบบ คำกลอนสนุกๆ และบทเพลงที่ติดหู ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก ทั้งด้านการออกเสียง การเรียนรู้และจดจำหน่วยเสียง รวมถึงการเรียนรู้คำศัพท์ด้วย ช่วงฟังนิทาน เป็นกิจกรรมที่ช่วยเตรียมความพร้อมเรื่องการอ่าน เช่น การเรียนรู้และจดจำตัวอักษร และการแยกแยะเสียงที่ได้ยิน นอกจากนี้ เด็กๆ ยังจะได้พัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ สามารถพูดอย่างมีจังหวะจะโคน และสื่อสารได้อย่างถูกต้องชัดเจน ผ่านกิจกรรมดนตรีและกิจกรรมที่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์กัน ผลการวิจัยล่าสุดของ Kindermusik ระบุว่า เด็กเล็กที่ได้เรียนหลักสูตร Kindermusik เพียงสัปดาห์ละ 30 นาที มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้และจดจำหน่วยเสียงได้ดีกว่าเด็กทั่วไป 32%

Pin It on Pinterest

Shares