ภาษาและการรู้หนังสือ

ภาษาและการรู้หนังสือ

ภาษาและการรู้หนังสือ ดนตรีเป็นสื่อธรรมชาติในการเรียนรู้ภาษา เราสามารถจดจำถ้อยคำต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เมื่อถ้อยคำเหล่านั้นถูกร้อยเรียงอย่างมีสัมผัสและผสานกับเสียงดนตรี มีผลการศึกษามากมายพิสูจน์แล้วว่า การเรียนดนตรี ส่งผลสำคัญยิ่งต่อการแยกแยะและเรียนรู้เรื่องหน่วยเสียง...

Pin It on Pinterest