ทีมผู้สอน

ผู้สอนผ่านการอบรมจากเจ้าของลิขสิทธิ์

ทีมผู้สอน

เพราะเมื่อผู้เรียนมีความสุขในการเรียนย่อมเปิดใจ เมื่อเปิดใจ ก็จะเข้าใจ เมื่อเข้าใจ ก็จะเข้าถึง เมื่อเข้าถึง ย่อมสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และนำความรู้นั้นไปใช้อย่างมั่นใจ ส่งผลให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

MISS EDEN BAGUIDUDOL DUMAGUING

MR. MARJUN P. TIN-AO.

MISS MARIBEL C. BAGUILAT

MISS CHERRY S. ALMONIA

Pin It on Pinterest

Shares