เกี่ยวกับหลักสูตร

รองรับความพร้อมของเด็ก

แนวคิดสำคัญ
ของหลักสูตร

English in Natural way through Music and Movement หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กวัย 3-6 ปี ที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง โดยใช้ดนตรีและการเคลื่อนไหวเป็นสื่อหลัก เพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างสนุกสนานและเป็นธรรมชาติ

รูปแบบการสอนชัดเจนแต่ยืดหยุ่น

ช่วงเวลา 30-45 นาที เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมหลากหลายอย่าง ซึ่งตอบสนองรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของเด็กแต่ละคน ได้แก่ เคลื่อนไหวอิสระ ฟังนิทาน เล่นเครื่องดนตรี คุยกับหุ่นมือ ร้องเพลง ฟังอย่างจดจ่อ และเรียนรู้คำศัพท์

ขยายการเรียนรู้จากโรงเรียนสู่บ้าน

ผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนของเด็กๆ เพื่อช่วยให้เด็กๆ คุ้นเคยกับภาษาได้เร็วขึ้นและเกิดความมั่นใจมากขึ้น โดยผ่านสื่อ 2 ช่องทาง

  • ใบสื่อสารถึงผู้ปกครอง บอกให้ผู้ปกครองทราบว่า วันนี้เด็กๆ เรียนเรื่องอะไรบ้าง
  • ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ ประกอบด้วยกิจกรรม interactive, เพลง, นิทาน พร้อมคำแนะนำสำหรับการทำกิจกรรมต่อยอดกับเด็กๆ ที่บ้าน

จุดเด่นของหลักสูตร

กิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว

ผู้สอนผ่านการอบรมจากเจ้าของลิขสิทธิ์

สื่อการสอนหลากหลาย

สื่อสำหรับพ่อแม่

4 หลักสูตรรองรับความพร้อมของเด็ก

Pin It on Pinterest

Shares